It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

 

A research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales.

Prosiect ymchwil i ddadorchuddio ac archifo hanes Celf Perfformio yng Nghymru.

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC) (2009-2011)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (2009-2011)
ARTS COUNCIL OF WALES (ACW) (2006-2008)
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU (CCC) (2006-2008)
SIR DAVID HUGHES PARRY AWARD 2006, 2008
ABERYSTWYTH UNIVERSITY RESEARCH FUND (2007)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth University Logo and link to website

Arts Council Wales logo and link to website

National Lottery Logo

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

:fluxus yn aberystwyth 1968 - 2008

            

Restaging the FLUXCONCERT BY AND FOR FLUXUS

29 Tachwedd 2008: 8yh,Theatr y Castell, Aberystwyth (Clinig Flux 4-6pm)

:dogfennau :hanes :hanes llafar :english

 

Gyda chefnogaeth GWOBRAU SYR DAVID HUGHES PARRY 2008.

“The Fluxus Concert was a real success… Slides of cowboy drawings. We pull crackers, burst bags, howl. Somebody chases his mate around the parish hall to hit him. Flux-Pin-Up No. 1 showers down. It is a picture of Brian. […] People howl and throw streamers, and stick coloured papers on their faces, and somehow behind the light Brian throws us another set of instructions. Caution, Art Corrupts."
(John Hall, ‘A State of Flux – John Hall at the Aberystwyth Festival’, The Guardian 30 Tachwedd 1968) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O 27 i 29 Tachwedd 1968, roedd yr artist Brian Lane yn Aberystwyth gyda'i gydweithwyr, sef y First Dream Machine, i drefnu digwyddiad tridiau Fluxus. Roedd wedi'i wahodd gan Wyl Flynyddol y Celfyddydau yn Aberystwyth, sef pwyllgor o fyfyrwyr Coleg Prifysgol Aberystwyth (a oedd yn cynnwys Bob Marsland, John Osborne a Steve Mills). Roedd natur gyfranogol a llawn dychymyg Fluxus yn apelio at y trefnwyr a oedd, yn ôl y gwahoddiad, yn awyddus "i gyrraedd cynulleidfa eang"ac yn "ceisio rhoi hwb o'r newydd i'r Wyl drwy hyrwyddo'r syniad mai rhywbeth i'w fwynhau yw Celf".

Ymatebodd Brian Lane drwy lunio rhaglen uchelgeisiol i Aberystwyth: cyngerdd 12 awr o gerddoriaeth electronig (gan gynnwys darnau gan Karlheinz Stockhausen, Pierre Henry a Adrian Nutbeem), un o'r Fluxusclinics cyntaf ym Mhrydain, arddangosfa o waith graffig rhyngwladol a sesiwn Total Theatre. Roedd Flux Concert yn ganolbwynt i'r Wyl, gyda pherfformiadau o'r darnau Fluxus, sydd yn glasuron erbyn hyn, gan George Maciunas, Ben Vautier, George Brecht a Chieko Shiomi. Yn ôl Adrian Glew, curadur yn y Tate sy'n gyfrifol am Archif gwaith Brian Lane, roedd y digwyddiad yn hynod bwysig gan ei fod yn dod yn rhan o ganon cyfoes Fluxus a hanes Fluxus yng ngwledydd Prydain ers hynny (Glew 2007).

Eleni gwelwyd cryn bwyso a mesur ar ddylanwad chwyldroadol y flwyddyn 1968, ac rydym ni yn rhoi teyrnged i'r enghraifft arloesol hon o ymarfer celfyddydol arbrofol yn union ddeugain mlynedd ar ôl y digwyddiad cyntaf. Bydd artistiaid sy'n gweithio yn Aberystwyth yn perfformio eu dehongliad nhw o'r deunydd Fluxus gwreiddiol a ddefnyddiwyd ym 1968.

...if you don't know what a Fluxconcert is you must come and see for yourself...

[Brian Lane, 1968]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sgoriau:


Foyer Balloon Event

George Maciunas: In Memoriam to Adriano Olivetti (1962)

Robert Watts: Event: 10 (1962)

Ben Vautier: Three Pieces for Audiences (1964)

Robert Watts: Event: 13 (1962)

George Brecht: Two Durations (1961)

George Brecht: Three Yellow Events (1961)

Chieko Shiomi: Disappearing Music for Face (1964)

Ben Vautier: Audience Piece No. 2 (1964)

Brian Lane: The Black and White Tea Party(1968)

Chieko Shiomi: Flash Piece (1966)

Ben Vautier: Choice (1964)

Tomas Schmit: Sanitas No 35 (Date unknown)

Tomas Schmit: Sanitas No. 151 (Date unknown)

Ben Vautier: Apples (1963)

Chieko Shiomi: Flash Piece(1966)

Brian Lane/ Rainbow: FLUXUS Leaflet Concert (1968)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gyda(g):

Arseli Dokumaci, Cara Brostrom, Carmel George, Chris Okerberg,
Daniel Ladnar, Esther Pilkington, Gareth Llyr Evans, Gemma Abbott,
Glesni Mair Edwards, Kasia Coleman, Louise Ritchie, Shannon Roszell,
Naomi Turner, Rhiannon Morgan, Richard Allen, Sarah Guice,
Sinead Cormack

tîm technegol:
Emma Hayward, David Haylock, Nicola Rothwell, Ben Cole

diolch i:
Mo Tingey, Adrian Glew (Tate Archive), Nick Strong, Andrea Wiltshire, Becky Mitchell, Mike Pearson, Melissa Donaldson, David Ian Rabey, Arthur Dafis, John Blake, Howard Adair and Aberystwyth students of 1968 who have kindly shared their memories

Cyfarwyddwr y Prosiect
Dr Heike Roms, Performance Studies, Prifysgol Aberystwyth University

Poster: Kasia Coleman / Keith Hill. Lluniau: Daniel Ladnar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Os oes gennych unrhyw atgofion am y digwyddiad tridiau hwnnw, cliciwch yma!