It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo with link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

:launch database :introduction :instructions :addresses

[select from the menu above]

Addresses of Archives and Collections listed in the “It was forty years ago today..." database:
Cyfeiriadau Archifau a Chasgliadau sydd wedi’u rhestru yn y gronfa ddata:

 

Archival Sound Recordings
British Library Sound Archive - available online:
http://sounds.bl.uk

BLSA British Library Sound Archive
96 Euston Road, London NW1 2DB, UK
(+44) (0)20 7412 7676
sound-archive@bl.uk
http://www.bl.uk/nsa

Chapter Archive
Chapter Arts Centre
Contact: Carol Jones, Marketing
Market Road, Cardiff CF5 1QE, UK
(+44)(0)-29-20 311050
http://www.chapter.org

CPR Centre for Performance Research
Resource Centre: Dr Dominika Komaniecka
Parry-Williams-Building
Aberystwyth University, Aberystwyth SY23 3AJ, UK
(+44)(0)-1970-622828
cprwww@aber.ac.uk
http://www.thecpr.org.uk

Generali Foundation Vienna
Wiedner Hauptstraße 15, 1040 Wien, Austria
(+ 43) 1 504 98 80
foundation@generali.at
http://foundation.generali.at

HMI Henry Moore Institute Archive
Archivist: Victoria Worsley
Henry Moore Institute
74 The Headrow, Leeds LS1 3AH, UK
(+44)(0)-113- 246 94 69
www.henry-moore.ac.uk

Live Art Archives
Archivist: Bex Carrington (assistant keeper, Live Art)
Theatre Collection, Department of Drama, University of Bristol
Cantocks Close, Bristol BS8 1UP, UK
(+44) (0)-117 33 15186
liveart-archives@bristol.ac.uk
http://www.bris.ac.uk/theatrecollection/liveart/liveart_archivesmain.html

The Record of Live Art Practice (formerly Live Art Archive)
Available through the Arts and Humanities Data Service
http://www.ahds.ac.uk/ahdscollections/docroot/liveart/liveartsearch.jsp?string=P

LLGC Llyfrgell Genedlaethol Cymru National Library of Wales
The National Library of Wales, Aberystwyth SY23 3BU, UK
(+44) (0)-1970 632 800
www.llgc.org.uk

LLGC National Screen and Sound Archive of Wales
The National Library of Wales, Aberystwyth SY23 3BU, UK
(+44) (0)-1970 632 828
agssc@llgc.org.uk
http://screenandsound.llgc.org.uk/

NAEA National Arts Education Archive
Archivist: Leonard Bartle
Lawrence Batley Centre
Bretton Hall, West Bretton, Wakefield WF4 4LD, UK
http://naea.leeds.ac.uk/

Tate archive - Hyman Kreitman Research Centre
Contact: Reader Services Manager
Hyman Kreitman Research Centre, Tate Britain, Millbank, London SW1P 4RG
(+44) (0)-20 7887 8838
research.centre@tate.org.uk
http://www.tate.org.uk/research/researchservices/researchcentre/default.htm

V&A Theatre Collections (or Theatre Museum Collections)
Victoria and Albert Museum
Blythe House
23 Blythe Road
London W14 0QX, UK
(+44)(0)-20-7471 9873
tmenquiries@vam.ac.uk

What’s Welsh for Performance? Collection, Heike Roms
Dr Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Aberystwyth University, Aberystwyth SY23 3AJ, UK
(+44)(0)-1970-622828
mail@performance-wales.org

PRIVATE COLLECTIONS

For enquiries about accessing the artists’ private collections that are listed in the database please contact:
Dr Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Aberystwyth University, Aberystwyth SY23 3AJ, UK
(+44)(0)-1970-622828
mail@performance-wales.org