It Was 40 Years Ago Today

[*Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

postcard project

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Cyfarwyddwr Prosiect:
Heike Roms
Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011):
Rebecca Edwards
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth

Cysylltwch â:
Professor Heike Roms
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth
Adeilad Parry-Williams, Campws Penglais
Aberystwyth SY23 3AJ, DU
ffôn: (+44) 1970 - 621911 (uniongyrchol)
swyddfa adrannol: (+44) 1970 - 622828
ffacs: (+44) 1970 - 622831
mail@performance-wales.org

Pwyllgor Llywio:
David Alston, Cyngor Celfyddydau Cymru
Ifor Davies, Caerdydd
Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd
Arwel Jones, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Adrian Kear, Prifysgol Aberystwyth
Mike Pearson, Prifysgol Aberystwyth
André Stitt, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd

Wedi ei drawsgronni gan: ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (AHRC)

AHRC logo with link to website

Bob blwyddyn mae´r AHRC yn cynnig nawdd ariannol gan y Llywodraeth er mwyn cefnogi a chynnal ymchwil ac astudiaeth uwchraddedig yn y celfyddydau a´r dyniaethau, o archeoleg a llenyddiaeth Saesneg i ddylunio a dawns. Dim ond ceisiadau o´r ansawdd a´r ardderchowgrwydd uchaf sydd yn cael eu noddi. Mae’r mewnsoddiad hwn o gronfeydd cyhoeddus yn cynnig buddion cymdeithasol a diwylliannol, yn ogystal â chyfrannu tuag at lwyddiant economaidd y DU. I ddarganfod mwy o wybodaeth am  yr AHRC, ewch i´n gwefan www.ahrc.ac.uk

Aberystwyth university Logo and link to website

Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl.
Amddiffynnir yr holl ddeunydd o fewn y wefan hon yn unol â chonfensiynau rhyngwladol, a chyfreithiau hawlfraint eraill fel cyfuniad a/neu gasgliad o weithiau. Ni ddylai unrhyw ran o’r wefan hon, gan gynnwys testun, côd, gosodiad, na delweddau gael ei hailgynhyrchu, ei cadw neu’i trosglwyddo mewn unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan ‘What’s Welsh for performance?/Beth yw performance yn Gymraeg?’

Mae'r delweddau ar y wefan hon wedi’i hailgynhyrchu ar gyfer dibenion ymchwil ac astudio yn unig. Er i bob ymdrech gael ei wneud i ddod o hyd i ddeiliaid yr Hawlfraint, fe fyddwn yn ddiolchgar am unrhyw wybodaeth ynghylch Hawlfraint y delweddau ac fe fyddwn yn tynnu unrhyw ddelweddau oddi ar y wefan yn syth os bydd deiliaid Hawlfraint yn gofyn inni wneud hynny.
Cysylltwch â: mail@performance-wales.org

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

“Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw…”:
Lleoli Hanes Cynnar Celf Perfformio yng Nghymru
1965–1979

:lawnsio :cyflwyniad :a-z :cyferiadau

Sut i ddefnyddio´r gronfa ddata

:lawnsio'r gronfa ddata

Cyn mynd i mewn i´r gronfa ddata, darllenwch y cyfarwyddiadau canlynol yn ofalus. Er mwyn lawrlwytho'r ddogfen, cliciwch yma.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MYND I MEWN: Cliciwch ar “lawnsio'r gronfa ddata

Bydd y gronfa ddata yn agor ar gofnod y digwyddiad celf perfformio cyntaf (a gofnodwyd) yng Nghymru.
Cynrychiolir pob digwyddiad unigol o waith celf perfformio gan gofnod unigol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PORI Y TU FEWN I GOFNOD

Defnyddiwch y tabiau ar ben bob cofnod i ddangos:
PRIF GOFNOD – manylion ffeithiol  (artist, teitl, dyddiad, lleoliad ayyb), sampl o ddogfennaeth ysgrifenedig a ffotograffig.
OLION – mynegai o ddefnydd dogfennol sydd ar gael a’u lleoliadau.
LLUNIAU – dogfennaeth ffotograffig bellach (os yw ar gael).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PORI RHWNG COFNODION

Defnyddiwch y botymau saethau ar ben y dudalen i symud yn ôl neu ymlaen rhwng cofnodion.
Peidiwch â defnyddio botymau´r porwr i symud rhwng y tudalennau- gall hyn achosi i chi orfod ail-agor y gronfa ddata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHWILIO TRWY’R GRONFA DDATA

1. Cliciwch ar “chwilio

2. Bydd ffurflen chwilio yn agor.
3. Teipiwch eich term chwilio neu unrhyw gyfuniad o dermau yn unrhyw un o feysydd y ffurflen.

Er enghraifft, i chwilio am berfformiadau gan Ivor Davies yn 1968, rhowch  ‘Davies, Ivor’ yn y maes ‘artist’ a 1968 yn y maes 'dyddiad'.

4. Cliciwch ar “ewch” i weithredu´r chwiliad

Awgrymiadau:
- Os ydych yn chwilio am artist penodol, ceisiwch y maes “chwilio yn ôl artist” a “chwilio yn ôl cydweithiwr” (un chwiliad ar ôl y llall, nid ar y cyd!)
- I gyfyngu ar eich canlyniadau, chwiliwch mewn meysydd amrywiol ar y cyd- e.e. artist: Ono dyddiad: 1968 lleoliad: Caerdydd
- rhowch enwau i mewn fel a ganlyn: ‘Ono, Yoko’ [nid Yoko Ono] [cyfenw, enw cyntaf] neu ‘Ono’ neu ‘Yoko’.
- rhowch ddyddiadau i mewn fel a ganlyn: ‘1968/06/14’ [bb/mm/dd] neu ‘1968’

Nodyn yn ymwneud ag iaith: Cofrestrwyd gwybodaeth yn ôl iaith y ddogfen wreiddiol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHWILIO'R OLION

Mae mynegai´r defnydd dogfennol hefyd yn gwbl chwiliadwy.
Cliciwch ar y tab “traces / olion” ar ben “Main Entry / Prif Gofnod” – yna dewiswch  “chwiliwch”.

Mae´r chwiliad yn cael ei weithredu fel yr uchod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PORI COFNODION A GYNHYRCHWYD

Ar ôl clicio ar “ewch”, bydd y nifer o gofnodion a gynhyrchwyd gan y chwiliad yn cael eu dangos ar ben y dudalen.


Defnyddiwch y saethau “pori'r cofnodion” i symud rhwng y cofnodion.

Mae modd trefnu´r cofnodion yn bellach drwy glicio ar “trefnu yn ôl dyddiad” neu “trefnu yn ôl artist”.

     


Cliciwch ar “dangos pob cofnod” i ddychwelyd i´r gronfa ddata lawn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NID OES COFNODION WEDI EU DARGANFOD

Os nad oes cofnodion wedi eu darganfod bydd y gronfa ddata yn parhau i ddangos y ffurflen chwilio.
Cliciwch ar “dychwelyd i´r gronfa ddata” er mwyn dychwelyd i´r gronfa ddata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANGOS POB COFNOD

Dewiswch i ddychwelyd i holl gofnodion y gronfa ddata. (Mae cyfanswm holl gofnodion y gronfa ddata yn cael ei ddangos ar ben y dudalen)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TREFNU COFNODION

Gallwch drefnu holl gofnodion y gronfa ddata neu dim ond y cofnodion wedi eu cynhyrchu gan eich chwiliad drwy glicio ar “trefnu yn ôl dyddiad” neu “trefnu yn ôl artist” - defnyddiwch y botymau saethau i symud rhwng cofnodion.

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GADAEL

I adael cliciwch ar “exit” neu caewch ffenestr y porwr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AIL-GYCHWYN

Os yw eich sesiwn yn segur am fwy na 15 munud, neu os ydych yn defnyddio gosodiadau'r porwr i nafigeiddio, efallai y cewch eich anfon i´r dudalen ganlynol:
Ewch i mewn i´r gronfa ddata eto drwy glicio ar  “Performance in Wales”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CYMORTH

I ddychwelyd i´r dudalen yma, cliciwch ar “help