It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Taliesin Swansea Abertawe      Sybil Crouch

Performance in Swansea
Perfformio yn Abertawe

Interviewee / Cyfwelai: Sibyl Crouch

Sibyl Crouch is Director of Taliesin Arts Centre in Swansea. A resident of Swansea since 1971, Crouch shares her memories of the town’s performance scene during this decade – from performance art at the University’s arts festival in the early 1970s to performance at the Swansea Fringe in the late 1970s.

Sibyl Crouch yw Cyfarwyddwraig Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn Abertawe. Mae wedi bod yn byw yn y ddinas ers 1971. Mae Crouch yn rhannu ei hatgofion am sin berfformio’r ddinas yn ystod y degawd hwn - o gelf perfformio yng ngwyl gelfyddydau’r Brifysgol ar ddechrau’r 70au i berfformio yn Swansea Fringe (yng Ngwyl Ymylol Abertawe) ar ddiwedd y 70au.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelydd: Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: Taliesin Arts Centre, Swansea / Canolfan Y Celfyddydau Taliesin, Abertawe
9 April / Ebrill 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-SI-3]

Image / Llun 1: Canolfan y Celfyddydau TaliesinArts Centre Swansea / Abertawe
[Courtesy of / Drwy garedigrwydd: Taliesin - Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)]
Image / Llun 2: Sybil Crouch, 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

Sibyl Crouch, director of Taliesin Art Centre in Swansea, remembers the art scene in Swansea in the early 1970s.

Mae Sibyl Crouch, cyfarwyddwraig Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn Abertawe , yn dwyn i gof sin celf Abertawe yn y 1970au cynnar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau