It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun 1: Chapter in the 70ies yn a 70au, Cardiff Caerdydd            Image Llun 2: Mike Pearson and a Heike Roms, Chapter Cardiff Caerdydd 2010.

The Early Years of Chapter Arts Centre
– A Guided Tour

Blynyddoedd Cynnar Canolfan Celfyddydau Chapter
– Taith Dywysedig

Interviewee / Cyfwelai: Mike Pearson

Since its foundation in 1971, Chapter has developed into one of Europe's leading arts centres. Theatre artist and scholar, Mike Pearson, whose company Cardiff Lab was closely affiliated with the Arts Centre from the early 1970s, leads a guided tour through the building that recalls the many people and events that helped to shape Chapter’s early history.

Ers ei sefydlu yn 1971, mae Chapter wedi datblygu i fod yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf blaenllaw Ewrop. Yma, mae´r artist theatr ac ysgolhaig Mike Pearson yn arwain taith dywysedig trwy´r adeilad. Roedd gan ei gwmni, Cardiff Lab, berthynas glos gyda´r Ganolfan o´r 1970au cynnar ymlaen, ac mae’r daith yma’n olrhain hanes nifer fawr o bobl a gwahanol ddigwyddiadau a ddylanwadodd ar ddatblygiad cynnar Chapter.

[see also - gwelwch hefyd: Interview 34 Interview 36 Interview 43]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: Chapter, Cardiff / Caerdydd
10 October / Hydref 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-Sited-2]

Image / Llun 1: Chapter in the 70ies / yn a 70au, Cardiff / Caerdydd
Courtesy of / Drwy garedigrwydd: Janek Alexander - Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)
Image / Llun 2: Mike Pearson and / a Heike Roms, Chapter Cardiff / Caerdydd 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo

Theatre artist and scholar, Mike Pearson, remembers performance work in the so-called SWAS room at Chapter Arts Centre in Cardiff in the 1970s.

Mae Mike Pearson, yr artist theatr ac ysgolhaig, yn rhannu ei atgofion o waith perfformio yn yr ystafell SWAS yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd yn y 1970au.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau