It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo with link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

:introduction :cyflwyniad :keywords :access

[select from the menu above]

Interviews / Cyfweliadau

[click here or scroll down for alphabetical list / click here for index of keywords]

1. Christine KINSEY:
The Early Years of Chapter Arts Centre - Blynyddoedd Cynnar Canolfan Celfyddydau Chapter

2. Glyn JONES:
Cardiff College of Art in the 1970s - Coleg Celf Caerdydd yn y 1970au

3. Sybil CROUCH:
Performance in Swansea - Perfformio yn Abertawe

4. Joan BAKER:
Cardiff College of Art - Coleg Celf Caerdydd

5. Anne GINGELL:
Cardiff – From Community Art to College of Art / Caerdydd – O Gelf Gymunedol i Goleg Celf

6. Wyndham HEYCOCK:
Barry Summer School- Ysgol Haf Y Barri

7. Isabel HITCHMAN:
The Welsh Arts Council and Oriel Gallery - Cyngor Celfyddydau Cymru ac Oriel

8. David BRIERS:
British Performance Art in the 1970s - Celf Perfformio Prydeinig yn y 1970au

9. Sally ROBERTS JONES:
Poetry in Wales - Barddoniaeth yng Nghymru

10. Mo TINGEY:
Fluxus in Britain - Fluxus ym Mhrydain

11. Robin HALL:
The Swansea Fringe Abertawe

12. David HURN :
Performance and Photography - Perfformio a Ffotograffiaeth

13. Dave STEPHENS:
British Performance Art in the 1970s - Celf Perfformio Prydeinig yn y 1970au

14. Marty ST. JAMES:
Performance Art in the 1970s - Celf Perfformio yn y 1970au

15. Roger ELY:
British Performance Art in the 1970s and 1980s - Celf Perfformio Prydeinig yn y 1970au a’r 1980au

16. Dek LEVERTON:
Performance in Cardiff in the 1970s - Perfformio yng Nghaerdydd yn y 1970au

17. Keith WOOD:
From Performance Art to Theatre - O Gelf Perfformio i Theatr

18. Richard FRAME:
Performance Art in Cardiff and Newport in the 1970s - Celf perfformio yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn y 1970au

19. Peter FINCH:
Performance and Poetry - Perfformio a Barddoniaeth

20. Clive ROBERTSON:
Performance Art – From Wales to Canada / Celf Perfformio – O Gymru i Ganada

21. Nigel ROLFE:
Celtic Connections – Performance Art in Ireland and Wales / Cysylltiadau Celtaidd – Celf Perfformio yn Iwerddon a Chymru

22. Gilly ADAMS:
Experimental Theatre in Wales in the 1970s/ Theatr Arbrofol yng Nghymru yn y 70au

23. Victor SCHONFIELD:
New Music Scene in Britain - Sin Cerddoriaeth Newydd ym Mhrydain

24. Mik FLOOD:
Chapter Arts Centre in the 1970s - Canolfan Celfyddydau Chapter yn y 70au

25. Terry SETCH:
Performance Art – Performance in Art / Celf Perfformio – Perfformio mewn Celf

26. Di SETCH:
Establishing Performance Art in Wales - Sefydlu Celf Perfformio yng Nghymru

27. Janek ALEXANDER:
Cardiff’s Performance Scene in the 1970s - Sin Perfformio Caerdydd yn y 1970au

28. Robert CONYBEAR:
British Performance Art in the 1970s - Perfformio Prydeinig yn y 1970au

29. W. MARSLAND, Steve MILLS, John OSBORNE, Jonathan SMITH, Ian WALLACE:
Fluxus in Aberystwyth 1968 - Fluxus yn Aberystwyth 1968

30. John DANVERS, Charles GARRAD, Ken HICKMAN:
Cardiff College of Art and The Zoo Group - Coleg Celf Caerdydd a The Zoo Group

31. Colin AINSWORTH, Tim DIGGLES, Suzy PETERS, Mike SHAW:
Teaching Performance: Cardiff College of Art in the 1970s / Dysgu Perfformio: Coleg Celf Caerdydd yn y 1970au

32. Shirley CAMERON & Roland MILLER:
British Performance Art in the 1970s - Celf Perfformio Prydeinig yn yr 1970au

33. Isabel HITCHMAN, Tessa HARTOG, Valmai WARD:
The Welsh Arts Council and Performance Art - Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelf Perfformio

34. George AUCHTERLONIE, Mick BRENNAN, Mike PEARSON, Jane WODDIS:
'Transit' and/ a 'Transition': Theatre, Politics and Social Engagement - Theatr, Gwleidyddiaeth ac Ymrwymiad Cymdeithasol

35. Robert CONYBEAR, Roger ELY, Dave STEPHENS, Lol COXHILL, G. F. FITZGERALD:
British Performance Art in the 1970s: The Matchbox Purveyors & other collaborations - Celf Perfformio Prydeinig yn y 1970au: The Matchbox Purveyors a chydweithrediadau eraill

36. Mike PEARSON:
Performance in Cardiff 1968–1975 - A Guided Tour / Perfformio yng Nghaerdydd 1968-1975 - Taith Dywysedig

37. Mike PEARSON:
The Early Years of Chapter Arts Centre - A Guided Tour/ Blynyddoedd Cynnar Canolfan Celfyddydau Chapter - Taith Dywysedig

38. Christine KINSEY:
The Early Years of Chapter Arts Centre - A Guided Tour/ Blynyddoedd Cynnar Canolfan Celfyddydau Chapter - Taith Dywysedig

39. Dave HUTTON:
The Early Years of Chapter Arts Centre - A Guided Tour/ Blynyddoedd Cynnar Canolfan Celfyddydau Chapter - Taith Dywysedig

40. Ivor DAVIES: *
Destruction in Art

41. Shirley CAMERON & Roland MILLER: *
British Performance Art in the 1970s – Part 2 / Celf Perfformio Prydeinig yn yr 1970au – Rhan 2

42.Timothy Emlyn JONES, John Chris JONES, Andrew KNIGHT: *
Performance at the Wrexham Eisteddfod 1977- Perfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam 1977

43. Janek ALEXANDER, Geoff MOORE, Mike PEARSON: *
The Early Years of Chapter Arts Centre - Blynyddoedd Cynnar Canolfan Celfyddydau Chapter

44. Anthony HOWELL: *
Cardiff College of Art in the 1990- Coleg Celf Caerdydd yn y 1990au

45. Richard GOUGH: *
Experimental Theatre in Wales -Theatr Arbrofol yng Nghymru

46. Phil BABOT, André STITT, Simon WHITEHEAD: *
Performance Art Today- Celf Perfformio Heddiw

[*part of / rhan o: An Oral History of Peformance Art in Wales 2006-2008 -Public Conversations- Hanes Llafar Celf Perfformio yng Nghymru 2006-2008 - Cyfweliadau Cyhoeddus]

In alphabetical order

ADAMS, Gilly Interview 22
AINSWORTH, Colin Interview 31
ALEXANDER, Janek Interview 27 Interview 43
AUCHTERLONIE, George Interview 34
BABOT, Phil Interview 46
BAKER Joan Interview 4
BRENNAN, Mick Interview 34
BRIERS, David Interview 8
CAMERON, Shirley Interview 32 Interview 41
CONYBEAR, Robert Interview 28 Interview 35
COXHILL, Lol Interview 35
CROUCH, Sibyl Interview 3
DANVERS, John Interview 30
DAVIES, Ivor Interview 40
DIGGLES, Tim Interview 31
ELY, Roger Interview 15 Interview 35
FINCH, Peter Interview 19
FITZGERALD, G. F. Interview 35
FLOOD, Mik Interview 24
FRAME, Richard Interview 18
GARRAD, Charles Interview 30
GINGELL, Anne Interview 5
GOUGH, Richard Interview 45
HALL, Robin Interview 11
HARTOG, Tessa Interview 33
HEYCOCK, Wyndham Interview 6
HICKMAN, Ken Interview 30
HITCHMAN, Isabel Interview 7 Interview 33
HOWELL, Anthony Interview 44
HURN, David Interview 12
HUTTON, Dave Interview 39
JONES, Glyn Interview 2
JONES, John Chris Interview 42
JONES, Timothy Emlyn Interview 42
KINSEY, Christine Interview 1 Interview 38
KNIGHT, Andrew Interview 42
LEVERTON, Dek Interview 16
MARSLAND, W. Interview 29
MILLER, Roland Interview 32 Interview 41
MILLS, Steve Interview 29
MOORE, Geoff Interview 43
OSBORNE, John Interview 29
PEARSON, Mike Interview 34 Interview 36 Interview 37 Interview 43
PETERS, Suzy Interview 31
ROBERTS JONES, Sally Interview 9
ROBERTSON, Clive Interview 20
ROLFE, Nigel Interview 21
SCHONFIELD, Victor Interview 23
SETCH, Di Interview 26
SETCH, Terry Interview 25
SHAW, Mike Interview 31
SMITH, Jonathan Interview 29
STEPHENS, David Interview 13 Interview 35
STITT, André Interview 46
ST.JAMES, Marty Interview 14
TINGEY, Mo Interview 10
WALLACE, Ian Interview 29
WARD, Valmai Interview 33
WHITEHEAD, Simon Interview 46
WODDIS, Jane Interview 34
WOOD, Keith Interview 17