It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo with link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

:introduction :cyflwyniad :interviewees :access

[select from the menu above]

Keywords - Geiriau Allweddol

a

Aberystwyth Interview 10 Interview 29
Aberystwyth University Interview 29
Aberystwyth Arts Festival (1968) Interview 10 Interview 29
ADAMS, Gilly Interview 22
AINSWORTH, Colin Interview 31
ALEXANDER, Janek Interview 27 Interview 39Interview 43
Antibodies (Performance Group) Interview 30
ARNATT, Keith Interview 11 Interview 12
AUCHTERLONIE, George Interview 34

b

BAKER, Joan Interview 4
Barry Summer School Interview 6 Interview 41
Beca Interview 40
BEUYS, Joseph Interview 7 Interview 21 Interview 28 Interview 33 Interview 35 Interview 42
BRENNAN, Mick Interview 34
Brighton Festival Interview 15 Interview 35
BRIERS, David Interview 1 Interview 8

c

CAMERON, Shirley Interview 13 Interview 15 Interview 32 Interview 41
CARDEW, Cornelius Interview 23 Interview 30
Cardiff School of Art and Design Interview 1 Interview 2 Interview 4 Interview 5 Interview 13 Interview 14 Interview 17Interview 20 Interview 25 Interview 26 Interview 30 Interview 31
Chapter Arts Centre, Cardiff Interview 1 Interview 8 Interview 17 Interview 22 Interview 24 Interview 27 Interview 30 Interview 34 Interview 38 Interview 39 Interview 43
Cardiff Interview 13 Interview 17 Interview 20 Interview 22 Interview 27 Interview 34 Interview 43
Cardiff University Interview 34 Interview 36
Cardiff Laboratory Theatre Interview 1 Interview 22 Interview 24 Interview 27 Interview 38 Interview 39Interview 43
Casson Theatre, Cardiff Interview 34 Interview 36
CONYBEAR, Robert Interview 13 Interview 15 Interview 18 Interview 28 Interview 35
COXHILL, Lol Interview 35
CROUCH, Sibyl Interview 3

d

DANVERS, John Interview 13 Interview 17 Interview 20 Interview 25 Interview 30 Interview 31
DAVIES, Ivor Interview 40
DAVIES, Paul Interview 40 Interview 42
Destruction in Art Interview 40
DIGGLES, Tim Interview 31

e

ELY, Roger Interview 13 Interview 15 Interview 35

f

FINCH, Peter Interview 9 Interview 19
FITZGERALD, G. F. Interview 35
FLOOD, Mik Interview 1 Interview 8 Interview 22 Interview 24 Interview 27 Interview 34 Interview 38 Interview 39 Interview 43
Fluxus Interview 10 Interview 29
FRAME, Richard Interview 18

g

GARRAD, Charles Interview 30
GINGELL, Anne Interview 5
GINGELL, John Interview 2 Interview 4 Interview 5 Interview 13 Interview 14 Interview 17 Interview 20 Interview 25 Interview 26 Interview 30 Interview 31

h

HALL, Robin Interview 11
Happenings Interview 9 Interview 40
HARTOG, Tessa Interview 33
HEYCOCK, Wyndham Interview 6
HICKMAN, Ken Interview 30
HINCHLIFFE, Ian Interview 15 Interview 28 Interview 35
HITCHMAN, Isabel Interview 7 Interview 33
HUDSON, Tom Interview 1 Interview 2 Interview 4 Interview 5 Interview 13 Interview 14 Interview 17 Interview 20 Interview 25 Interview 26 Interview 30 Interview 31
HURN, David Interview 12
HUTTON, Dave Interview 39

i

j

JONES, Brian Interview 1Interview 24 Interview 34 Interview 38 Interview 43
JONES, GLYN Interview 2 Interview 4 Interview 25
JONES, John Chris Interview 42
JONES, Peter Interview 7 Interview 29 Interview 33
ROBERTS JONES, Sally Interview 9
JONES, Timothy Emlyn Interview 38 Interview 42

k

KINSEY, Christine Interview 1 Interview 8 Interview 22 Interview 24 Interview 27 Interview 34 Interview 38 Interview 43
KNIGHT, Andrew Interview 42
KOUNELLIS, Janis Interview 21 Interview 42

l

LANE, Brian Interview 10 Interview 29
Leeds College of Art Interview 13 Interview 15 Interview 32 Interview 35 Interview 41
LEVERTON, Dek Interview 16 Interview 27 Interview 43
Llanover Hall, Cardiff Interview 5 Interview 27 Interview 36 Interview 43

m

MARSLAND, W.Interview 29
MERZ, Mario Interview 21 Interview 42
METZGER, Gustav Interview 28 Interview 40
MILLER, Roland Interview 13 Interview 15 Interview 32 Interview 35 Interview 41
MILLS, Steve Interview 29
MOORE, Geoff Interview 1 Interview 22 Interview 24 Interview 39 Interview 43
MOORE, Leslie Interview 6
Moving Being Interview 1 Interview 22 Interview 24 Interview 38 Interview 39 Interview 43

n

Newport Interview 11 Interview 12
Newport School of Art Interview 11 Interview 12
NUTTALL, Jeff Interview 13 Interview 15 Interview 32 Interview 35 Interview 41

o

ONO, Yoko Interview 19 Interview 29 Interview 40
Oriel, Cardiff Interview 7 Interview 33
OSBORNE, John Interview 29

p

PAGE, Robin Interview 20
PEARSON, Mike Interview 1 Interview 17 Interview 27 Interview 24 Interview 34 Interview 36 Interview 37 Interview 39 Interview 43
Performance Art in Britain Interview 8 Interview 13 Interview 14 Interview 15 Interview 20 Interview 28 Interview 32 Interview 35 Interview 41
PETERS, Suzy Interview 31
Photography Interview 12
PLANT, John Interview 3 Interview 29
Performance Poetry Interview 19
Poetry Interview 9 Interview 19
P.S. Primary Source (Magazine) Interview 15 Interview 35

r

ROBERTSON, Clive Interview 20
ROLFE, Nigel Interview 8 Interview 7 Interview 21 Interview 33 Interview 42
Second Aeon (Magazine) Interview 19

s

SCHONFIELD, Victor Interview 23
SETCH, Di Interview 13 Interview 25 Interview 26 Interview 30
SETCH, Terry Interview 17 Interview 25 Interview 26 Interview 30
SHAW, Mike Interview 31
SHERMAN Theatre, Cardiff Interview 36
SMITH, Jonathan Interview 29
ST. JAMES, Marty Interview 7 Interview 14 Interview 31 Interview 33
STEPHENS, David Interview 13 Interview 15 Interview 35
Swansea Interview 3 Interview 13 Interview 18 Interview 28 Interview 32 Interview 41
Swansea Arts Festival Interview 3 Interview 28 Interview 40 Interview 41
Swansea Fringe Interview 3 Interview 18 Interview 28

t

Taliesin, Swansea Interview 3
Teaching Performance Interview 25 Interview 26 Interview 30
Theatre Interview 17 Interview 22 Interview 27 Interview 39 Interview 43
Theatre in Transit Interview 34
TINGEY, Mo Interview 10
Transitions Trust Interview 34

w

WALLACE, Ian Interview 29
WARD, Valmai Interview 33
Welsh Arts Council Interview 2 Interview 7 Interview 14 Interview 17 Interview 21 Interview 22 Interview 33 Interview 42
WESTBROOK, Mike Interview 3 Interview 35
WILSON, Anne Interview 7 Interview 14 Interview 33
Wrexham Eisteddfod 1977 Interview 7 Interview 21 Interview 33 Interview 42
WODDIS, Jane Interview 34
WOOD, Keith Interview 14 Interview 17 Interview 20 Interview 25 Interview 30 Interview 31 Interview 34

z

ZAP Club, Brighton Interview 15 Interview 35
Zoo Performance GroupInterview 26 Interview 30