It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

 

A research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales.

Prosiect ymchwil i ddadorchuddio ac archifo hanes Celf Perfformio yng Nghymru.

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC) (2009-2011)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (2009-2011)
ARTS COUNCIL OF WALES (ACW) (2006-2008)
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU (CCC) (2006-2008)
SIR DAVID HUGHES PARRY AWARD 2006, 2008
ABERYSTWYTH UNIVERSITY RESEARCH FUND (2007)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth University Logo and link to website

Arts Council Wales logo and link to website

National Lottery Logo

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

An Oral History of Performance Art in Wales - Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru

Publication - Cyhoeddiad

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?
An Oral History of Performance Art in Wales 1968-2008

by/gan: Heike Roms

with/ gyda: Shirley Cameron; Ivor Davies; Anthony Howell; John Chris Jones; Timothy Emlyn Jones; Andrew Knight; Roland Miller.

For more than forty years artists have been creating performances, happenings and other time-based art in Wales, yet their work remains largely confined to half-remembered anecdotes, rumours and hearsay. What's Welsh for Performance? tries to uncover Wales's hidden history of performance in conversations with key artists who have shaped this history since 1968. Their memories, accompanied by extensive documentation, paint a vivid picture of the vibrancy and importance of performance art in Wales and elsewhere.

This unique publication brings together the full transcripts from season 1 of What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg? - An "Oral History of Performance Art in Wales".

Richly illustrated with historic photographs and other performance documentation throughout.

Dros 40 mlynedd mae artistiaid wedi bod yn creu perfformiadau a chelfyddyd fyw yng Nghymru - ac eto mae eu gwaith yn parhau i gael ei gyfyngu i frith gofion o storïau, sïon ac achlust. Mae What's Welsh for Performance? yn ceisio dadorchuddio hanes cudd perfformio yng Nghymru trwy sgwrsio ag artistiaid allweddol sydd wedi siapio'r hanes hwn ers 1968. Mae eu hatgofion, ynghyd â dogfennaeth eang, yn rhoi darlun clir o fywiogrwydd a phwysigrwydd celfyddyd perfformio yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r cyhoeddiad unigryw hwn yn dod â'r trawsgrifiadau llawn ynghyd o dymor 1 - What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg? - An "Oral History of Performance Art in Wales".

Wedi'i ddarlunio'n gyfoethog â lluniau hanesyddol a dogfennaeth berfformio arall drwyddo draw.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Published in March 2008 by trace: Samizdat Press, Cardiff.
Cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2008 gan trace: Samizdat Press, Caerdydd.

200pp., In English with Welsh introduction.
ISBN 9 780955 392726

RRP: £10

200t., Yn Saesneg gyda chyflwyniad Cymraeg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

available through: / ar gael trwy:
- Unbound [online bookshop for live art]
- CPR Centre for Performance Research Bookshop
- amazon UK
- amazon US
- amazon Germany
- on order through all other bookshops/ ac adwerthwyr eraill

or/neu: mail@performance-wales.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Proceeds from the sales of this publication go toward the What’s Welsh for Performance? Commission Fund - CLICK HERE for more details.